Riolering aanleggen?

GOED WERK VOORKOMT PROBLEMEN 

Riolering aanleggen: waar op letten?

Bij de bouw of verbouw van een woning of bedrijfspand, of bij renovatiewerkzaamheden komt ook de aanleg of vernieuwing van het rioolnetwerk kijken. Bij nieuwbouw of totale renovatie is het vaak zo dat de bouwaannemer, de persoon is die je buizen gaat plaatsen. Grote afvoerbuizen komen onder de funderingen van je woning te liggen. Laat dit dus altijd bekijken door een aannemer.

Voordat de nieuwe riolering aangelegd kan worden, dient eerst de ligging van alle leidingen bekend te zijn. Welke leidingen worden gebruikt en welke bijkomende leidingen zijn er nodig om alles in orde te brengen? Met onze apparatuur kunnen wij alle leidingen opsporen en volledig in kaart brengen. Wij kunnen u zonodig voorzien van een afschakelplan.

Bij het aanleggen van riolering moet o.a. rekening houden worden met het aansluitpeil op de straatriolering. Om het aanslibben van leidingen te vermijden is een minimale helling nodig. Indien die hellingsgraad niet kan moet er een persleiding aangelegd worden. Bij een te grote helling bestaat er gevaar voor verstopping omdat de vaste stoffen dan achterblijven, uitdrogen en aanslibben. De leidingen worden best op een aan de ondergrond aangepaste fundering geplaatst om verzakkingen te vermijden. Ook slecht afgewerkte controleputjes verhogen het risico op verstoppingen. Een perfect stroomprofiel verkrijgen is dus erg belangrijk.

Voorkom rioolproblemen

Indien u zich laat aansluiten op de nutsvoorzieningen zijn hier bepaalde verplichtingen aan verbonden. Zo is een afschakelplan benodigd en worden de leidingen naderhand grondig getest. Ook met het oog op het voorkomen van riool verstoppingen en andere ongewenste situaties, adviseren wij u graag in het beheer van riolering. Wanneer u uw riolering laat aanleggen door de Rioolservice Limburg bent u verzekerd van de beste kwaliteit ter voorkoming van rioolproblemen. Eventueel kunnen wij het hele proces op ons nemen, van graaf- en breekwerk tot de bestrating naderhand. Ook kunnen wij voorzien in de aanleg van verschillende rioleringsstelsels, zoals gemengd of gescheiden riool, filtratievoorzieningen of buffering. Daarnaast is het plaatsen van vetafscheiders, benzineafscheiders of olieafscheiders ook geen probleem voor ons.

Verplichte scheiding van regen- en afvalwater

Voor een regenwaterleiding gelden grotendeels dezelfde richtlijnen als voor de afvalwaterleiding. De Vlaamse milieuwetgeving voorziet op gebied van scheiding van afvalwater, een aantal wettelijke verplichtingen. Het afvalwater wordt geloosd in de openbare riolering. Op bepaalde plaatsen is hiervoor het gebruik van een septische put verplicht. Op plaatsen waar geen openbare riolering is, moet je als bewoner zelf instaan voor de zuivering van het afvalwater.

Contacteer ons voor meer informatie of vragen. Wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Menu